Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

24.JPF Bilten br.3

07 nov

Izašao je BILTEN br.3 XXIV Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Bilten se može prelistati ili preuzeti.

 

 

 

Bilten sadrži:

-Intervjue sa: Borisom Liješevićem, Milanom Marićem, Markom Janketićem, Slobodom MIćalović
-izveštaj sa razgovora o predstavi "Lorencačo" JDP Beograd
-kritički osvrt Almira Imširevića
-reč publike
-blog Zorana Jeremića
-najave događaja