Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

24.JPF Bilten br.6

10 nov

Izašao je BILTEN br. 6 XXIV Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Bilten se može prelistati ili preuzeti.

Bilten sadrži:

-Intervjue sa: Igorom Vukom Torbicom, Bojanom Kovačević, Sašom Torlakovićem, Hanom Selimović

-izveštaj sa razgovora o predstavi "Tartif" u koprodukciji SNP Novi Sad/NP Sombor

-kritički osvrt Almira Imširevića
-reč publike
-blog Zorana Jeremića

-feljton o MIhailu Markoviću Eri, Užičaninu zaslužnom za razvoj pozorišta u regionu

-najave događaja