Приказивање чланака по тагу Sarajevo

Međunarodni festival MESS u koprodukciji sa
Narodnim pozorištem Sarajevo

Predrag Kojović
Režija Gorčin Stojanović

Објављено у XV festival - 2010.
Таговано

Pozorište mladih, Sarajevo

Nenad Veličković
Režija Admir Glamočak

Објављено у XII festival - 2007.

Narodno pozorište Sarajevo

Pavel Sala
režija Dino Mustafić

Објављено у XIV festival - 2009.
Таговано

Narodno pozorište Sarajevo

Nikolaj Erdman
Režija Eduard Miler

Објављено у XIII festival - 2008.
Таговано

Kamerni teatar 55 Sarajevo i
Udruženje "Kontakt"

Patrick Shanley
režija Selma Spahić

Објављено у XVII festival - 2012.