Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

Junaci našeg doba

10 okt

Pozorište nema snagu da menja stvarnost, ali ima mogućnost da pokreće pitanja, da uz predstave i glumce promišljamo o životu. Do 5. novembra 2019. kada će biti podignuta zavesa 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala "Bez prevoda", izdvajamo ličnosti koje imaju veliki uticaj na naše živote, a u skladu sa motom ovogodišnjeg festivala " Ko su junaci našeg doba?"
Pozivamo prijatelje da i sami odgovore na pitanje oko koga će se plesti ovogodišnje festivalske priče.