Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

Kamerni teatar 55 Sarajevo i
Udruženje "Kontakt"

Patrick Shanley
režija Selma Spahić

Published in XVII festival - 2012.

Međunarodni festival MESS u koprodukciji sa
Narodnim pozorištem Sarajevo

Predrag Kojović
Režija Gorčin Stojanović

Published in XV festival - 2010.

Narodno pozorište Sarajevo

Pavel Sala
režija Dino Mustafić

Published in XIV festival - 2009.

Narodno pozorište Sarajevo

Nikolaj Erdman
Režija Eduard Miler

Published in XIII festival - 2008.

Pozorište mladih, Sarajevo

Nenad Veličković
Režija Admir Glamočak

Published in XII festival - 2007.