JF Slider resolving

Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Ž.B.P. Molijer
režija Dejan Mijač

Objavljeno u II festival - 1997.

Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Dejan Dukovski
režija Slobodan Unkovski

Objavljeno u I festival - 1996.
Strana 2 od 2