Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

Novi sadržaj za festivalsku publiku

09 nov

Izložba u pratnji 20. JPF

Poštujući festivalsku publiku zdravstvena ustanova „Apoteka Užice“ priredila je izložbu „Od prve apoteke u Užicu do ustanove Apoteka „Užice“. Izložba je otvorena u staklencu Narodnog pozorišta do 14. novembra 2015. Povod za postavku na kojoj se mogu videti apotekarske epruvete, precizne vage i fotografije, je predstojeći jubilej 135 godina apotekarstva u Užicu i 20 godina Apoteke „Užice“.

Poštovani sugradjani!

135 g. Apotekarstva u našem kraju i 20 g postojanja ZU „Apoteka Užice“ su ne mali povod za organizaciju ove izložbe. Veliku zahvalnost za samu realizaciju dugujemo Narodnom pozorištu i Narodnom muzeju iz Užica.

Apoteka na početku xx-og veka je bila ustanova u koju se dolazilo po lek koji se uglavnom pravio u samoj apoteci a češće po savet što je i danas imperativ našeg poslovanja.

Obzirom da je farmac.fakultet u Beogradu nedavno proslavio 70 g. Postojanja i 76 g. studiranja u Srbiji jasno je da su naši prvi apotekari donosili ne samo svoje zvanje i znanje iz inostranstva, nego i širili kulturu evropskih naroda. Zbog toga mi je posebno zadovoljstvo što je naša izložba postavljena u ustanovi kulture u vreme za nju i grad Užice značajnog kulturnog događaja, pozorišnog festivala.

Iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su svoj profesionalni život utkali u Apoteku. Užice i doprineli njenom razvoju.

Naša obaveza je veća nego ikada da nasleđe održimo i obogatimo. Preko 200 zaposlenih u ustanovi će se i dalje truditi da svojim znanjem i profesionalizmom budu na usluzi građanima u 27 apoteka širom Zlatiborskog okruga a sve u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja svojih sugrađana.

RADOICA NIŠAVIĆ
Direktor Apotekarske ustanove Užice

U okviru izložbe prikazani su eksponati koji predstavljaju zbirku pribora, opreme i knjiga koji čine deo inventara apoteka užičkog kraja i nama danas služi da sagledamo razvoj farmaceutske profesije na ovim našim prostorima. Izloženi su predmeti koji su upotrebljavani za izradu lekova i neke jednostavnije toksikološke i hemijske analize, zatim posude u kojima su se čuvali lekovi u apotekama i koje su izrađivane posebno za apotekare i predstavljale su njihov zaštitni znak. Apoteka je na početku dvadesetog veka predstavljala zdravstvenu ustanovu u koju su pacijent dolazili po lek, a od umeća i znanja farmaceuta zavrisilo je koliko brzo i kakav lek će pacijent dobiti. Apoteke su tada bile ustanove koje su bile značajne za unapređenje javnog zdravlja i međusobno su se razlikovale po uređenju, aparatima, bočicama za čuvanje preparata i pristupu pacijentu. Najveća razlika između apotekara 20. i 21. Veka je što su prvi sami izrađivali lekove dok se danas lekovi mahom proizvode fabrički i dosta se uvoze u Srbiju pa apotekari svee više imaju savetodavnu ulogu.

Izrada lekova u našim apotekama se i danas obavlja i predstavlja važan aspekt farmaceutske delatnosti. Naravno da se izrada obavlja u mnogo manjoj meri zbog postojanja fabričkih lekova, međutim s obzirom da na tržištu često nema adekvatnih farmaceutskih oblika, odgovarajućih jačina lekovite supstance uglavnom za potrebe određene populacije pacijenata, pre svega mislim na decu i na stare uloga farmaceuta u toj tzv. Individualizaciji terapije, koja je svetski trend, je jedinstvena i neprocenjiva, pa u tom smislu apoteka Užice ima i stručni kadar i mogućnosti da odgovori zahtevima pacijenata i na taj način nastavi tradiciju unapređenja zdravlja drugu više od sto godina.


IVANA STAMENKOVIĆ
Diplomirani farmaceut